Thành lập chi nhánh Công ty Trung Quốc tại Việt Nam

Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp đang có xu hướng phát triển không chỉ trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia, mà còn mong muốn mở chi nhánh tại những quốc gia khác nhau. Khi mở chi nhánh tại một quốc gia nào đó cần tuân theo pháp […]

trademark-Shāngbiāo

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu Trung Quốc tại Việt Nam

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu Trung Quốc tại Việt Nam. Để đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, cá nhân, công ty Trung Quốc cần chuẩn bị các giấy tờ sau: Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; Giấy uỷ quyền (ký và đóng dấu, không yêu cầu […]