Thành lập Công ty Luật Trung Quốc tại Việt Nam

Hiện nay, với sự trưởng thành, phát triển của các tổ chức luật sư nước ngoài và đội ngũ luật sư nước ngoài tại Việt Nam thể hiện qua sự gia tăng về số lượng, quy mô và chất lượng dịch vụ. Nhu cầu mở công ty luật nước ngoài tại Việt Nam ngày một lớn, trong đó có phần đa lớn có cả Công ty đến từ Trung Quốc. Thủ tục thành lập Công ty Luật Trung Quốc tại Việt Nam

Căn cứ theo Luật luật sư năm 2006, tổ chức hành nghề Luật sư có vốn đầu tư nước ngoài được phép hoạt động Việt Nam dưới những hình thức sau đây:

– Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài;

– Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh, công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam

Ngoài ra, tổ chức hành nghề Luật sư có vốn đầu tư nước ngoài cần phải đáp ứng những điều kiện hành nghề của tổ chức hành nghề Luật sư nước ngoài như sau:

– Cam kết và bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Cam kết và bảo đảm ít nhất có hai Luật sư nước ngoài có mặt và hành nghề tại Việt Nam ít nhất từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục 12 tháng.

– Trưởng chi nhánh, giám đốc công ty Luật nước ngoài phải có ít nhất hai năm liên tục hành nghề Luật sư.

Chi nhánh, công ty luật nước ngoài hành nghề tại Việt Nam được thực hiện tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác, không được cử luật sư nước ngoài và luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước Tòa án Việt Nam hoặc thực hiện các dịch vụ về giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam, được cử luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tư vấn pháp luật Việt Nam.

Thành phần hồ sơ     

– Đơn đề nghị thành lập công ty luật nước ngoài;

– Bản sao giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp; bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam đối với hình thức liên doanh;

– Bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam đối với hình thức liên doanh;

– Danh sách luật sư nước ngoài dự kiến làm việc tại công ty; danh sách luật sư Việt Nam dự kiến làm việc tại công ty kèm theo bản sao Thẻ luật sư;

– Dự thảo Điều lệ công ty luật nước ngoài; hợp đồng liên doanh đối với hình thức liên doanh.

Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Bộ Tư pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *