Quy định về lao động đối với công ty Trung Quốc

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam, nâng vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó các nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực góp vốn đầu tư phát triển vào thị trường Việt Nam. Và một trong những vấn đề được nhà đầu tư quan tâm đó là lao động. Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến các quy định về việc sử dụng lao động mà các nhà đầu tư Trung Quốc cần chú ý:

     Độ tuổi lao động

Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động. Trừ trường hợp công việc nhất định mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có quy định khác.

     Loại hợp đồng lao động

   Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

      Bảo hiểm xã hội

Mức đóng BHXH hằng tháng đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) được tính theo mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ, HĐLV và tỷ lệ đóng theo bảng tổng hợp dưới đây:

Năm Người sử dụng lao động (%) Người lao động (%) Tổng cộng (%)
BHXH BHYT BHTN Tổng cộng (%) BHXH BHYT BHTN Tổng cộng (%)
01/2007 15 2   17 5 1     23
01/2009 15 2 1 18 5 1 1 7 25
Từ 01/2010

đến 12/2011

16 3 1 20 6 1,5 1 8,5 28,5
Từ 01/2012

đến 12/2013

17 3 1 21 7 1,5 1 9,5 30,5
01/2014

trở đi

       18         3          1       22          8        1,5          1   10,5    32,5

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *