Thành lập công ty công ty bán buôn tại Việt Nam

Thành lập công ty công ty bán buôn tại Việt Nam

Người Trung Quốc mong muốn thành lập công ty bán buôn tại Việt Nam thì cần lưu ý những gì. Điều kiện và thủ tục mở công ty có ngành nghề bán buôn tại Việt Nam. Điều kiện để nhà đầu tư được phép phân phối bán buôn hàng hóa vào Việt Nam: Hàng hoá […]

代表处-van-phong-dai-dien-tai-vietnam

Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Quy trình và thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty Trung Quốc tại Việt Nam. Văn phòng đại diện là một trong những hình thức hoạt động thương mại tại Việt Nam hay được nhà đầu tư Trung Quốc lựa chọn. Các điều […]