Ngành nghề cấm kinh doanh đối với nhà đầu tư Trung Quốc

Thời gian qua, Việt Nam cũng đã mở cửa hội nhập, ký nhiều hiệp định thương mại tự do cũng như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, các FTA giúp hàng hóa sản xuất tại Việt Nam nhận được nhiều cơ chế ưu đãi về thuế. Khi thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam các nhà đầu tư Trung Quốc phải lựa chọn ngành nghề kinh doanh và trong đó có một số ngành nghề kinh doanh bị cấm mà các nhà đầu tư cần chú ý.

Một số ngành nghề bị cấm được quy định lại Điều 6 Luật đầu tư năm 2014, theo đó, kể từ ngày 01/7/2015 (thời điểm Luật đầu tư có hiệu lực), cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

– Cấm kinh doanh các chất ma tuý theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật đầu tư năm 2014;

– Cấm kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật đầu tư năm 2014;

– Cấm kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật đầu tư năm 2014;

– Cấm kinh doanh mại dâm;

– Cấm mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;

– Cấm hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

Việc sản xuất, sử dụng một số sản phẩm bị cấm kinh doanh trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Luật đầu tư năm 2014 quy định số lượng hàng hoá, dịch vụ, ngành nghề kinh doanh bị cấm bao gồm 6 ngành hoặc nhóm ngành hàng bị cấm đầu tư kinh doanh. Luật đầu tư vẫn giữ nguyên ngành nghề bị cấm so với trước đây và không bổ sung bất cứ ngành nghề nào vào danh sách. Khi lựa chọn ngành nghề kinh doanh, các nhà đầu tư Trung Quốc cần nắm rõ các ngành nghề kinh doanh bị cấm theo quy định ở trên, tránh vi phạm luật và bị xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *