Ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích đầu tư đặc biệt giúp cho người dân phát triển kinh tế tự do. Tuy nhiên, bên cạnh các ngành nghề được phép kinh doanh, chính phủ quy định các ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

  • Kinh doanh các chất ma túy (xem chi tiết)
  • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật (xem chi tiết)
  • Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên (xem chi tiết)
  • Kinh doanh mại dâm;
  • Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;
  • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

Các lĩnh vực kể trên là trái pháp luật, trái đạo đức con người, trật tự xã hội…theo đó không cá nhân, tổ chức nào được hoạt động kinh doanh một hoặc nhiều lĩnh vực đó. Việc cố tình kinh doanh sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *