Làm thế nào để đăng ký nhãn hiệu Trung Quốc tại Việt Nam?

Hiện nay việc đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ là một điều rất cần thiết. Đăng ký nhãn hiệu là một cách thức bảo vệ hàng hóa, dịch vụ tránh bị làm giả, làm nhái.

I – Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

– 02 Tờ khai đăng ký theo mẫu số 04-NH, Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

– 09 mẫu nhãn hiệu giống nhau được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm, không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm…

– Chứng từ nộp phí, lệ phí

II – Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tại Cục Sở hữu trí tuệ

III – Quá trình thẩm định đơn nhãn hiệu

Thẩm định hình thức (1-2 tháng) : Nếu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, CSHTT sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Công bố đơn trên công báo (2 tháng)

 + Nếu nhãn hiệu không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, thì Cục SHTT sẽ ra Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung (từ chối) và Người Nộp Đơn có 02 tháng để trả lời Thông báo này.

+ Nếu đơn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT sẽ ra Thông báo cấp bằng và Người nộp đơn có nghĩa vụ phải nộp lệ phí cấp bằng trong thời hạn là 1 tháng kể từ ngày thông báo

Thẩm định nội dung ( 9 – 12 tháng): Căn cứ vào kết quả thẩm định nội dung, nếu đơn đạt tiêu chuẩn bào hộ, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho Người nộp đơn kết quả thẩm định và yêu cầu nộp lệ phí đăng bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, lệ phí công bố Văn bằng bảo hộ

Cấp và công bố giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (1-2 tháng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *