Khác nhau giữa Chi nhánh và Công ty con của công ty Trung Quốc tại Việt Nam

Khác nhau giữa Chi nhánh và Công ty con của công ty Trung Quốc tại Việt Nam. Nhiều công ty Trung Quốc phân vân trước khi đầu tư vào Việt Nam đó là nên thành lập chi nhánh hay thành lập công ty con tại Việt Nam.?

Vậy Chi nhánh và công ty con thì khác gì nhau khi hiện diện tại Việt Nam:

Tiêu chí Chi nhánh Công ty con
Cơ sở pháp lý cho việc thành lập Luật thương mại 2005;

Nghị định 07/2016/NĐ-CP của Chính Phủ;

Luật Đầu tư 2014;

Luật Doanh nghiệp 2014;

Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ sở pháp lý cho việc hoạt động kinh doanh Giấy phép thành lập Chi nhánh. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh

nghiệp.

Cơ quan cấp giấy phép Bộ Công thương

=> Trường hợp ngành, nghề kinh doanh chưa có trong cam kết WTO của Việt Nam thì phải xin ý kiến của Bộ Quản lý chuyên ngành.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

=> Trường hợp ngành, nghề kinh doanh chưa có trong cam kết WTO của Việt Nam thì phải xin ý kiến của Bộ Quản lý chuyên ngành.

+ Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trách nhiệm của công ty mẹ Công ty mẹ chịu trách nhiệm toàn bộ về tất cả các hoạt động của chi nhánh. Công ty mẹ chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn đã góp vào công ty con.
Vốn điều lệ Không ghi nhận, chịu trách nghiệm liên đới với tài sản công ty mẹ Được quy định tại Điều lệ công ty con và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *