Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu Trung Quốc tại Việt Nam

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu Trung Quốc tại Việt Nam. Để đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, cá nhân, công ty Trung Quốc cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

  • Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
  • Giấy uỷ quyền (ký và đóng dấu, không yêu cầu công chứng hay hợp pháp hoá lãnh sự);
  • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
  • Danh mục sản phẩm/dịch vụ kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *