Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư Trung Quốc

Khi thực hiện đầu tư vào Việt Nam, việc thay đổi, sửa giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các nhà đầu tư Trung Quốc thường xuyên xảy ra. Vậy hồ sơ bao gồm những gì và cơ quan có thẩm quyền giải quyết điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là cơ quan nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những vấn đề trên.

  1. Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

–  Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu tư);

–  Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có).

  1. Thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền cơ quan đăng ký đầu tư

–  Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

– Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

– Dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Trên đây chỉ là những vấn đề cơ bản cần biết khi nhà đầu tư có dự định điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, để biết rõ hơn về thủ tục và cách thức hãy liên hệ với chúng tôi để cung cấp thông tin rõ hơn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *