Đăng Ký Nhãn Hiệu Tại Trung Quốc

Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc giúp cho người Việt Nam hoặc công ty Việt Nam bảo hộ nhãn hiệu, logo của họ trên lãnh thổ Trung Quốc. Cần làm gì và khác gì việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

 Hồ sơ cần cung cấp để đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

  • Mẫu nhãn hiệu
  • Danh mục sản phẩm, dịch vụ cần đăng ký
  • Giấy ủy quyền

Thời gian đăng ký

Trung bình thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc từ khi nộp hồ sơ đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 12 tháng.

Trung Quốc bảo hộ theo nguyên tắc nào ?

Nhãn hiệu tại Trung Quốc bảo hộ theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Tức là, ai nộp đơn đăng ký trước tại cơ quan sở hữu trí tuệ, sẽ được ưu tiên xem xét và cấp văn bằng bảo hộ.

Được tối đa bao nhiêu sản phẩm/dịch vụ trong cùng một đơn đăng ký ?

Nếu như ở Việt Nam một đơn đăng ký được nhiều nhóm và mỗi nhóm được tối đa 06 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 07 trở lên sẽ thu phí tăng thêm) Thì ở Trung Quốc con số này là 10. Bạn chỉ phải trả phí tăng thêm cho các sản phẩm từ thứ 10 khi đăng ký.

Đơn nhóm và đa nhóm

Đương nhiên Trung Quốc cũng cấp nhận đơn đa nhóm. Tức là một đơn đăng ký cho nhiều nhóm ngành nghề. Vậy nhưng chúng tôi luôn khuyến khích người nộp đơn tách riêng thành các đơn độc lập. Mỗi một đơn cho một nhóm hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *