Test bài viết bằng tiếng trung quốc

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu Trung Quốc tại Việt Nam. Để đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, cá nhân, công ty Trung Quốc cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

– Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

– Giấy uỷ quyền (ký và đóng dấu, không yêu cầu công chứng hay hợp pháp hoá lãnh sự);

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

– Danh mục sản phẩm/dịch vụ kinh doanh

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注