在越南建立物流服务公司

在越南建立物流服务公司. Trình tự thủ tục để thành lập công ty cho người Trung Quốc tại Việt Nam. Chi phí mở công ty Logistic tại Việt Nam dành cho nhà đầu tư Trung Quốc.

Căn cứ pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2014
  • Nghị định 108/2018/NĐ-CP
  • Nghị định 163/2017/NĐ-CP

Tư vấn chung

Người Trung Quốc có nhu cầu thành lập tại Việt Nam để kinh doanh dịch vụ kho bãi, lưu giữ, đại lý, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển.

Điều kiện kinh doanh.

Căn cứ theo Điều 3, Điều 4 Nghị định 163/2017/NĐ-CP, thì có những trường hợp sau:

Ngành nghề Tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
Đại lý vận tải và kho bãi, lưu giữ hàng hoá Không hạn chế

Chi phí thực hiện

Công việc Chi phí Thời gian
Xin giấy phép đầu tư  

1,500 USD

20 ngày
Xin giấy phép đăng ký kinh doanh 7 ngày
Làm con dấu, đăng tải con dấu. 2 ngày

Lưu ý: Phí trên chưa bao gồm VAT, chi phí chưa bao gồm chi phí đi lại bên ngoài khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.        

Hồ sơ cần cung cấp  

  • Thông tin của nhà đầu tư. (Hợp pháp hoá lãnh sự)
  • Xác nhận số dư tài khoản (Hợp pháp hoá lãnh sự)
  • Tên công ty dự định thành lập.
  • Địa chỉ công ty, hợp đồng thuê địa điểm.
  • Hộ chiếu người quản lý vốn.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注